fbpx
2017-08-02

Vätternrundan

Vi har arbetat tillsammans med Vätternrundan sedan 1995 och har vid det här laget en ganska klar bild av deras verksamhet. Allting började med ett enkelt anmälningssystem. Att göra ett anmälningssystem kanske inte låter så märkvärdigt. Men att göra ett anmälningssystem som ska hantera alla möjliga gamla pärmvanor och tidigare sätt att arbeta, klara av alla specialfall och små egenheter, vara enkelt att använda, klara extremt höga besökstoppar, och dessutom klara av alla ev. framtida önskemål och förändringar. Det är en utmaning! Och det klarar man bara av om man jobbar i en nära relation med kunden och har riktigt duktig personal.

Vätternrundan affärssystem - Impleo IT Solutions AB
Vätternrundan affärssystem - Impleo IT Solutions AB
Vätternrundan affärssystem - Impleo IT Solutions AB
Vätternrundan affärssystem - Impleo IT Solutions AB

Systemet hanterar i dagsläget mer än 295 000 deltagare, lopp, betalningar, reparationer, språk, rapporter och statistik, o.s.v. Själva anmälningsprocessen ställer stora krav på prestandan, då tiotusentals anmälningar skall hanteras på bara några minuter. Vi har utvecklat funktioner för liveprint i samband uthämtning av startbevis och nummerlappar för att deltagarna på ett så snabbt och smidigt sätt som möjligt ska få sina nummerlappar. Under loppen distribuerar vi mellantider och sluttider via SMS och webb.

Systemet består idag av:

– Kansliprogram
Kansliprogrammet är kärnan i systemet. I detta program jobbar Vätternrundans personal dagligen. Här administrerar de lopp och deltagare, skickar fakturor och gör mejlutskick, osv.

– Mina sidor
Det här är den publika delen av anmälningssystemet. Här anmäler sig kunderna, ser sin historik, betalar sitt/sina lopp och ev. reparationsfakturor, osv.

– Liveprint
Liveprint kallar vi systemet som skriver ut nummerlappar och det fungerar fantastiskt bra. Deltagaren skannar själv sin streckkod på startbeviset. Vätternrundans personal tar den automatiskt utskrivna nummerlappen och skannar streckkoden på nummerlappen och på ett chip för att para ihop chippet med deltagaren. Deltagaren fäster sedan chippet på sin hjälm på så sätt kan Vätternrundan följa deltagaren runt loppet och anhöriga kan se vilka depåer som deltagaren varit i etc.

– Speakerstöd
Det här är ett system som Vätternrundan/speakern innan ett lopp fyller med information. Det kan vara allt möjligt, t.ex. att en kändis cyklar loppet, att någon cyklar för ett särskilt ändamål, en stark bedrift etc. Det kan vara i stort sett vad som helst som kan vara roligt för publiken i målområdet att höra. När chippet kommer i mål plingar det till i systemet och speakern kan då läsa innantill.

– Övrigt
Vi utvecklar även diverse tjänster och system för att t ex skicka deltagardata till RaceOne, data till appar och SMS-tjänster.